Master Office AB är ett väletablerat företag som har funnits i Sverige sedan 1986

Vi är guldpartner för RISO´s digitala printrar sedan 1989 och representanter för HP, Samsung, Kyocera och Olivetti. Vi är 12 personer anställda inom försäljning, teknisk service samt administration. Master Office är finansiellt stabila och har tilldelats dubbel A (AA) av kreditbedömnings-företaget Dun and Bradstreet.

Master Office

Master Office är ett väl etablerat företag som har funnits i Sverige sedan 1986. Vi är generalagent för RISO´s digitala printrar sedan 1989 och representanter för HP, Samsung, Kyocera och Olivetti. Vi är 12 personer anställda inom försäljning, teknisk service samt administration.

Miljöpolicy

Master Office tillhandahåller produkter som ska orsaka så liten miljöbelastning som möjligt. Vi uppnår detta genom att erbjuda energisnåla, miljömärkta maskiner och miljövänligt förbrukningsmaterial.

Affärsidé

Master Office erbjuder de mest tillförlitliga produkterna och programvarorna på marknaden. Vår affärsidé bygger på goda och långsiktiga relationer med högsta servicenivå.

Master Office´s policy för mänskliga rättigheter fastställer en grund för hur vi ska hantera vår verksamhet.

Allt från att våra medarbetare har ett ansvar till hur vi behandlar våra medmänniskor, till hur vår verksamhet ska genomsyras av jämnställdhet och likabehandling.

Master Office väljer att enbart samarbeta med de leverantörer som följer FNs konvention om mänskliga rättigheter. Vi arbetar alltså inte med företag som exempelvis använder sig av barnarbete, som inte ställer upp på jämnställdhet och likabehandling eller företag som tillåter diskriminering och trakasserier.

Master Office är engagerad i flertalet föreningar och välgörenhetsorganisationer.
Vi tar avstånd från föreningar och organisationer som använder sig av hot och våld, och vars verksamhet ger sådana följder. Föreningen ska inte medverka i olaglig verksamhet.

Borås Tidning Tryckeri

“ The RISO offers the unique combination of high speed printing, reliability and low-cost colour print “

Tommy Alvarsson

Pre-print Manager
Källbrinksskolan, Huddinge

“ Innan vi införskaffade RISO hos oss hade vi många och långa köer för utskrift och kopiering. Vilket orsakade ett enormt stressmoment, samt stor frustration för vår personal. “

Daniel Rehnström

Vaktmästare
Kontakt Copyright © Master Office. All Rights Reserved.