Vår miljöpolicy

Master Office är en kundorienterad leverantör av digitala printrar.


I vår affärsidé ingår att tillgodose företag, skolor och organisationer med snabb miljöanpassad kopieframställning till låga konstnader.

 I vår miljöpolicy gäller:

  • Att i första hand välja leverantörer med aktivt miljöarbete och miljömärkta produkter.
  • Att effektivisera transport och förmedla kunskap om ekonomisk bilkörning.
  • Att prioritera kretsloppstänkande och hushålla med resurser.
  • Att bli bättre på att sortera avfall och förbättra sluthanteringen.
  • Master Office skall kontinuerligt informera och utbilda anställda och kunder om vårt miljöarbete.
  • Vi skall följa gällande miljölagar och ständigt förbättra vårt miljöarbete.

 

Master Office är sedan tidigare certifierat enligt Svensk Miljöbas och är medlemmar i

REPA-registret, Kemikalieinspektionen, El-kretsen samt EE-registret, Naturvårdsverket.